Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 kwietnia 2013 13:41

uchoZgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).
Osoby niesłyszące, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim, mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu znającego język migowy.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

 

  • Chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w Urzędzie , z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się: PJM, SJM, SKOGN*

Formy kontaktu z urzędem. Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem na adres: bytomodrzanski (at) bytomodrzanski.pl lub faksem na nr: (68) 3884026.
  • Zadzwonić - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (68) 3884022.

 
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

 

* PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych.