Promocja
WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 stycznia 2023 09:27

WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

banner ppgr  

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Tytuł projektu: Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wartość projektu: 187 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 187 500,00 zł

Cel projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Planowane efekty projektu: zakup 75 laptopów wraz z akcesoriami

Termin realizacji: 02.2022 – 01.2023

 
Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – Etap IV PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 sierpnia 2022 13:37

logo

W dniu 17 sierpnia 2022 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

 

„Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – Etap IV”

 

W ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”

Działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Całkowita wartość projektu: 19 683 742,10 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 19 609 160,98 PLN

Kwota dofinansowania: 16 667 786,64 - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 16 667 786,64 PLN

Główny cel projektu:

Ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk kryzysowych

na obszarze zdegradowanym Stare Miasto w Bytomiu Odrzańskim oraz wzmocnienie jego

wewnętrznego potencjału poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych funkcji

gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych

 

Przedmiotem projektu jest:

1.Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim. Zadanie obejmuje budowę budynku zakładu opiekuńczo-wychowawczego

(żłobka) wraz z infrastrukturą: inst. doziemną elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, oraz przyłączem kan. ogólnospławnej.

 

2.Budowa inst. fotowoltaicznej o mocy 30 kWp dla budynku SP w

Bytomiu Odrzańskim, ul. Kożuchowska 15. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30kWp zostanie wykonana na dachu

budynku szkoły. Jako źródło energii odnawialnej zostaną zastosowane moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 375 Wp.

 

3.Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 26 kamienic. Remont elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych będących partnerem projektu.

 

4.Remont budynku SP przy ul. Kościelnej 9 wraz z innowacyjnym systemem odzysku ciepła. W zadaniu planuje się remont budynku szkolnego o powierzchni 4332,90 m2.

 

5.Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp dla SP w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kościelnej 9 i Kożuchowskiej 15. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 kWp zostanie wykonana na dachach budynków szkoły.

 

6.Zagospodarowanie Rynku Miejskiego. Zadanie obejmuje wykonanie na Rynku Miejskim „Dywanów kwiatowych”.

 

7.Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim.

 

8.Budowa Centrum Obsługi Pasażerów. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę i rozbudowę przystanku

autobusowego.

9.Rewaloryzacja historycznego parku miejskiego przy ul. Mickiewicza.

 

10.Przebudowa budynku przy ul. Nowe Miasto – Zaplanowano adaptację i modernizację obiektów przeznaczonych do pełnienia funkcji gospodarczych, edukacyjnych i społecznych: przebudowę budynku przy ul. Nowe Miasto. Modernizacja istniejących budynków gospodarczych o pow. zabudowy – 297,81 m2 i pow. użytkowej 246,20 m2 w ramach

zadania zostanie dostosowana na potrzeby podmiotów prowadzących działalność aktywizującą lokalną społeczność, w tym spółdzielnię socjalną.

 

11.Zakup maseczkomatu i defibrylatora. Planuje się zakup 2 szt. maseczkomatu - sprężynowy automat o wym.

80,5 cm x 55,0 cm x 22 cm, a także zakup defibrylatora AED CU wraz z szafką do zastosowania zewnętrznego. Potrzeba: szczepienia = zakrzepica = zawał = AED.

 

12. Zakup i wdrożenie systemu TOTUPOINT wraz z utworzeniem parkingu przy punkcie szczepień. W ramach zadania zostanie zainstalowany przy wejściu do punktu szczepień w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowska nr 3. system

TOTUPOINT –wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

 

13.Zakup i instalacja infokiosku. W ramach zadania zostanie zakupiony i zainstalowany w budowanym w ramach projektu Centrum Obsługi Pasażerów multimedialny Infokiosk umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu e-zdrowie.

 

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 9 sierpnia 2021 r.

2)zakończenie rzeczowe: 30 czerwca 2023 r.

3)zakończenie finansowe: 30 czerwca 2023 r.

 

 
Rozwój i poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Bytom Odrzański mająca na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Bytom Odrzański poprzez przebudowę dróg gminnych PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2022 11:04

Rozwój i poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Bytom Odrzański mająca na celu  poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Bytom Odrzański poprzez przebudowę  dróg gminnych

 

  Zal 1. Tablica drogi lok proc

Załączniki:
Pobierz ten plik (Zal 1. Tablica drogi lok_proc.jpg)Zal 1. Tablica drogi lok_proc.jpg[ ]223 Kb
 
Portyk PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 grudnia 2021 12:15

Portyk proc

 
Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 stycznia 2021 13:24

GospWodnoSciek

 
Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, i Otyń PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 stycznia 2021 10:50

logoUE

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

 

„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, i Otyń”

 

W ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”

Działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”

Całkowita wartość projektu: 10 146 615,98 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 10 146 615,98 PLN

Kwota dofinansowania: 8 624 623,58 - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 8 624 623,58 PLN

Główny cel projektu:

 

Poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego

 

Cele szczegółowe:

 

- poprawa możliwości podejmowania sprawnych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne),

- zmniejszenie czasu reakcji na występujące zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu,

- poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP gmin partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

 

Przedmiotem projektu są działania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu doposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym:

1.Gmina Bytom Odrzański: pojazd wraz ze specjalistycznym sprzętem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego, samochód strażacki (do 17 ton), skuter wodny z przyczepą transportową oraz platformą ratowniczą czerwoną,

2.Gmina Sulęcin: średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem do ratownictwa wodnego,

3.Gmina Szprotawa: 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z wyposażeniem do ratownictwa wodnego, 2 zintegrowane systemy alarmowania i ochrony ludności,

4.Gmina Nowe Miasteczko: średni samochód ratowniczo-gaśniczy,

5.Gmina Otyń: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

6.Gmina Drezdenko: średni samochód ratowniczo-gaśniczy, w tym z wyposażeniem do ratownictwa technicznego i wodnego,

7.Gmina Kostrzyn nad Odrą – lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego ze specjalistycznym wyposażeniem,

8.Gmina Szczaniec: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem do ratownictwa technicznego i medycznego.

 

 

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 30 października 2018 r.

2)zakończenie rzeczowe: 31 maja 2022 r.

3)zakończenie finansowe: 30 czerwca 2022 r.

 

 
Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 14:27

W dniu 10 lipca 2018 r. zawarto pomiędzy Gminą Bytom Odrzański, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański, działka nr 1751”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.253.985,00 zł, w tym dotacja w wysokości: 203.900,00 zł., natomiast pożyczkę otrzymano w wysokości: 815.600,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody.

 

Poprzez realizację zadania został osiągnięty następujący efekt ekologiczny:

- zwiększenie produkcji wody,

- zwiększenie wydajności SUW,

- poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom.

 

 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów... PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 lipca 2018 09:00

 

logotypEFRR

 

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”

 

W ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT”

Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN

Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN

Poziom dofinansowania: 85 %

Cel i efekt projektu: ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. Lider projektu – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podpisało umowę o dofinasowanie projektu pt.:

 

”Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT”.

 

Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN

Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN

 

Zakres projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług komunalnych dla ludności na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego poprzez wdrożenie następujących modułów:

*Moduł nr 1 – System informacji Przestrzennej

*Moduł nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

*Moduł nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.

 

Okres realizacji: Lipiec 2017 rok – Czerwiec 2020 rok.

 

 

 

 
Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim – etap III PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 07 stycznia 2018 13:14

Leader

 

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim – etap III”.

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: dostęp do zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim

 

Całkowity koszt operacji: 300.000 zł., w tym pomoc z EFRROW: 190.890 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane.

 
Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
sobota, 16 września 2017 11:24

logotypEFRR

„Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański”

W ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”

Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”

Całkowita wartość projektu: 3 739 372,73 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 040 140,43 PLN

Kwota dofinansowania: 2 584 119,34 PLN - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 2 584 119,34 PLN

Cel projektu: Poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Bytom Odrzański

 

Informuję, że w dniu 12 września 2017 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

„Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański”

Całkowita wartość projektu: 3 739 372,73 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 040 140,43 PLN

Kwota dofinansowania: 2 584 119,34 PLN

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowę oczyszczalni ścieków, remont budynku socjalnego, i budynku technicznego, likwidację istniejących zużytych techn. obiektów, w tym demontaż kraty koszowej, sita spiralnego, demontaż 4 poletek osadu, zlewni ścieków dowożonych,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszenicznej i Żytniej w miejscowości w miejscowości Bytom Odrzański na odcinku 877 m,

- budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Pszenicznej i Żytniej w miejscowości Bytom Odrzański o długości 543,29 m,

- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Tarnowie Byckim.

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 10 stycznia 2017 r.

2)zakończenie rzeczowe: 31 lipca 2018 r.

3)zakończenie finansowe: 31 sierpnia 2018 r.

 
Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 stycznia 2017 11:43

Rew

W dniu 19 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę nr RPLB.09.02.01-08-0006/16-00 o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Całkowita wartość zadania: 11.129.160,37 zł., w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8.252.300,13 zł.,

- z budżetu Państwa: 1.100.306,69 zł.,

- wkład własny Beneficjenta (Gminy): 1.776.553,55 zł.

 

Zakres prac w szczególności obejmuje:

- przebudowę bytomskiej starówki,

- budowę Dziecięcego Parku Marzeń przy ul. Kościelnej,

- przebudowę terenów wokół szkół (ul. Kościelna, ul. Kożuchowska),

- remont dachu kościoła Rzymsko-Katolickiego ,

- monitoring miejski,

- adaptację budynku przy ul. Dworcowej 1 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych.