Projekty 'twarde'
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000911F w Sobolicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 11:22

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000911F w Sobolicach”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: celem operacji polegającej na zmianie na długości 0,390 km nawierzchni drogi gminnej nr 000911F w Sobolicach, jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez wyeliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 294.304,57 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 187.265 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000911F w Sobolicach-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000913F w Małaszowicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000913F w Małaszowicach”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,450 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000913F w Małaszowicach jest stworzenie warunków do Rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 248.316,82 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 158.003 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa.

Zal 1. Tablica drogi lok 000913F w Małaszowicach-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100250F i 100252Fw Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100250F i 100252Fw Bytomiu Odrzańskim”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,140 km drogi gminnej Nr 100250F i 100252F w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez wyeliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 73.456,27 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 46.740 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- elementy ulic.

 Zal 1. Tablica drogi lok 100250F 100252F

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100236F i 100252F ul. Słonecznej PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100236F i 100252F ul. Słonecznej

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,280 km drogi gminnej Nr 100236F – ul. Słoneczna w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez wyeliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 351.415,43 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 223.605 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce,

- podbudowa,

- nawierzchnia,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100236F - ul.Słoneczna-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100227F - ul. Hallera PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100227F - ul. Hallera

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,140 km drogi gminnej Nr 100227F – ul. Hallera w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez wyeliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 167.920,87 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 106.848 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100227F - ul.Hallera-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000906F w Byczu PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000906F w Byczu”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,100 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000906F w Byczu jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez wyeliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 77.279,79 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 49.173 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000906F - Bycz-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000907F w Bonowie PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000907F w Bonowie”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,300 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000907F w Bonowie jest stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 282.174,57 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 179.161 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000907F w Bonowie-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000930F w Bonowie PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000930F w Bonowie”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,200 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000930F w Bonowie jest stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 131.562,43 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 83.713 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000930F w Bonowie-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000931F w Bonowie PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000931F w Bonowie”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,420 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000931F w Bonowie jest stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 289.346,96 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 184.111 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000931F w Bonowie-1

 
Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000917F w Byczu PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000917F w Byczu”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,300 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000917F w Byczu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ułatwienie w dostępie do korzystania z usług publicznych – świetlica wiejska.

Całkowite koszty operacji: 211.564,21 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 134.618 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000917F - Bycz-1

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3