Rewitalizacja
REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2017 10:32

 

 

logotypEFRR

 

„REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III”

W ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”

Działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Całkowita wartość projektu: 11 129 160,37 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 11 003 066,92 PLN

Kwota dofinansowania: 9 352 606,82 PLN - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

1)ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 8 252 300,13 PLN

2)z Budżetu Państwa w kwocie: 1. 100 306,69 PLN

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz poprawa dostępności i jakości usług publicznych

 

 

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

„REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III”

Całkowita wartość projektu: 11 129 160,37 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 11 003 066,92 PLN

Kwota dofinansowania: 9 352 606,82 PLN

 

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

- Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół – ul. Kożuchowska,

- Innowacyjny system nadzoru, sterowania i monitorowania energią w budynku Zespołu Szkół przy ul. Kościelnej 9 wraz z wykonaniem ogrodzenia,

- Remont dachu Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Bytomiu Odrzańskim,

- Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego na Starym Mieście,

- Monitoring Starego Miasta,

- Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu Rynku,

- Remont dachów budynków przy ulicach: Rynek 5, Rynek 21, Głogowska 38,

- Adaptacja budynku na potrzeby organizacji pozarządowych – ul. Dworcowa,

- Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej – zagospodarowanie terenów zielenią, mała architektura, ciągi spacerowe,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku – multimedialny kiosk meteorologiczny.

 

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 20 stycznia 2016 r.

2)zakończenie rzeczowe: 30 listopada 2018 r.

3)zakończenie finansowe: 31 grudnia 2018 r.

 

 

 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 grudnia 2016 09:53

Z A P R O S Z E N I E

 

Serdecznie zapraszam na spotkania informacyjno –promocyjne dot. realizacji projektu pn. „MODELOWA REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO” - opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2016 – 2022 w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

- 14.12.2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim,

- 20.12.2016 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Biegły Rewident PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 13:47

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia

Załączniki:
Pobierz ten plik (doc02476020161205101134.pdf)doc02476020161205101134.pdf[ ]165 Kb
 
Zapytanie cenowe PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 listopada 2016 23:09

Poniżej do pobrania zapytanie cenowe

Załączniki:
Pobierz ten plik (doc02457720161125144753.pdf)doc02457720161125144753.pdf[ ]1033 Kb
 
Informacja o złożonych ofertach PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 listopada 2016 22:35

Poniżej do pobrania informacja o złożonych ofertach

Załączniki:
Pobierz ten plik (doc02457620161125144724.pdf)doc02457620161125144724.pdf[ ]176 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3