AGLOMERACJA ZIELONOGÓRSKA ZATWIERDZIŁA PROGRAM PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 czerwca 2012 00:00

Gminy oraz związki gminne tworzące Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” spotkały się w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego aby na II Walnym Zebraniu Członków dyskutować o programie działania na rok 2012.

Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie a także Pracodawcy uznali, że najważniejszym zadaniem w roku 2012 jest rozwój gospodarczy podregionu zielonogórskiego. Janusz Jasiński Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że ten cel jest tym co wyróżnia nas od innych związków podobnego typu w województwie lubuskim i w Polsce.

Dlatego Stowarzyszenie koncentrować się będzie na sprawach gospodarczych i w pierwszym rzędzie zajmie się dokonaniem diagnozy stanu istniejącego na tym obszarze i zbadaniem oczekiwań Członków Stowarzyszenie w zakresie rozwoju gospodarczego. Stworzenie bazy informacyjnej dla inwestora jest kluczowym elementem w rozwoju inwestycji w obszarze Aglomeracji Zielonogórskiej i podstawą właściwej ich obsługi w perspektywie powołania w tym celu profesjonalnej agencji. Na dzisiaj Stowarzyszenie realizuje działania skierowane na zmniejszenie kosztów działalności Miast i Gmin poprzez tworzenie Grup Zakupowych obniżających ceny zakupu towarów i usług.

W czasie debaty pojawił się wątek, związany z działalnością Stowarzyszenie w otoczeniu istniejących strategii regionalnych i krajowych. o którym wspomniał Pan Janusz Kubicki Prezydent Zielonej Góry a który zbudził ożywioną dyskusję. Przyjęto, że aby skutecznie wpływać na kształt tych strategii przez Stowarzyszenie należy zapoznać Członków Stowarzyszenia z tymi dokumentami i poddać je ocenie oraz opracować sposoby wpływania na ich kształt w przyszłości.

Członkowie II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” z prawdziwą radością przyjęli do swojego grona Gminę Gubin.

Z dniem 21 maja 2012 roku zatrudniono Dyrektora Biura Pana Ryszarda Kozakiewicza oraz uruchomiono Biuro Stowarzyszenia, które znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Reja 6, a docelowo w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie.