Wybory ławników PDF Drukuj Email
INFORMATOR
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 czerwca 2011 00:00

Wybory ławników Sądu Rejonowego w Nowej Soli
na kadencję 2012 – 2015.

Rok 2011 jest ostatnim rokiem kadencji ławników wybranych do pełnienia funkcji w 2007r.

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pismem z dnia  24 maja 2011 r. zgłosił konieczność dokonania wyboru do Sądu Rejonowego w Nowej Soli następującej liczby ławników na kadencję 2012 – 2015:

1) do wydziału Pracy – 2 ławników,
2) do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 ławników

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim dokona wyboru ławników Sądu Rejonowego w Żarach na nową kadencję do końca października 2011r. spośród kandydatów zgłoszonych w terminie do 30 czerwca 2011r. przez uprawnione podmioty, wymienione w art. 162 § 1 ustawy.

W załączeniu zamieszczam do zapoznania się tekst wyciągu z rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym·od dnia 14 czerwca 2011r.

UWAGA !!!
We wzorach dokumentów znajdują się: wzór nowej karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego oraz wzory oświadczeń stanowiące załączniki do karty.

Informacje w sprawie wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 12.