Zawiadomienie: Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Polna 1 w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 13:53

Bytom Odrzański, dnia 16.09.2010 r.

Nasz znak: FMM-10/2010

 

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 272020-2010, z dnia 31.08.2010 r.

 

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

 

tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Polna 1 w Bytomiu Odrzańskim”

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) dokonał wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

ZAKŁAD DEKARSKO-BUDOWLANY

ADAM RYCZEK

ul. KRÓTKA 2 JACZÓW

67-200 Głogów

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 60 077,49 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:

 

 

Nr

oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100 % cena

Razem pkt

w

przyjętym

kryterium

100 % cena

01

Zakład Dekarsko-Budowlany

Adam Ryczek

Jaczów, ul. Krótka 2

67-200 Głogów

 

60 077,49:60 077,49=100

 

100

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 16.09.2010 r.

PREZES ZARZĄDU

(-) ELŻBIETA GRZESIAK