Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - elewacja - ul. Dworcowa 9 PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 marca 2011 17:02

Bytom Odrzański, dnia 01.03.2011 r.

Nasz znak: FMM.12011

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 13472-20101z dnia 27.01.2011 r.

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / 

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 9 w Bytomiu Odrzańskim

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 06, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

ZAKŁAD DEKARSKO - BUDOWLANY

ADAM RYCZEK

Jaczów, ul. Krótka 2

67-200 Głogów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 98000,04 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 100 % cena Razem pkt w przyjętym kryterium 100 % cena
02 Zakład Remontowo-Budowlany GORBACZ ul. Zimna 5b 65-707 Zielona Góra (98000,04:221918,16)x100x100%=44,16 44,16
03 Firma Budowlana BUD-MAT ul. Sosnowa 2 69-220 Ośno Lubuskie (98000,04:200446,65)x100x100%=48,89 48,89
04 Zakład Instalacyjno-Budowlany Stanisław Piekarski ul. Reymonta 6, 67-100 Nowa Sól (98000,04:108010,86)x100x100%=90,73 90,73
05 MALBUD T.Kuriata, M.Ważeliński sp.j. Kruszyna 26G 66-100 Sulechów (98000,04:152808,68)x100x100%=64,13 64,13 
06 Zakład Dekarsko-Budowlany Adam Ryczek Jaczów, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów (98000,04:98000,04)x 100x100%=100 100,00

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 01.03.2011 r.

PREZES ZARZĄDU

(-) ELŻBIETA GRZESIAK