Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 24 listopada 2011 15:20

Bytom Odrzański, dnia 24.11.2011 r.

Nasz znak: FMM.6.2011

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 349824-2011z dnia 25.10.2011 r.

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / 

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Wąska3 w Bytomiu Odrzańskim

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 03, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

ZAKŁAD DEKARSKO-BUDOWLANY

ADAM RYCZEK

Jaczów, ul. Krótka 2

67-200 Głogów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 41547,01 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:

Nr

oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100 % cena

Razem pkt

w

przyjętym

kryterium

100 % cena

01

2KZ SPÓŁKA Z O.O. (lider konsorcjum)

67-200 Głogów, ul. Śniadeckich 2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

„INWEST” Jan Kłak

ul. Obr. Pokoju 22B, 67-200 Głogów

(41547,01:47874,12)x100x100%=86,78

86,78

02

Dekarstwo Adam Reichel Sp. z o. o.

ul. Kamienna Droga 48, 67-200 Głogów

(41547,01:44994,32)x100x100%=92,34

92,34

03

Zakład Dekarsko-Budowlany Adam Ryczek

Jaczów, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów

(41547,01:41547,01)x100x100%=100,00

100,00

04

„SATA-BUD” Zakład Usług Budowlanych

Stanisław Gauza,

ul. M.Rataja 13, 66-004 Racula

(41547,01:45769,26)x100x100%=90,77

90,77

05

Zakład Budowlany Zenon Stocki

ul. Zakątek 14, 67-100 Nowa Sól

(41547,01:64947,81)x100x100%=63,97

63,97

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 24.11.2011 r.

PREZES ZARZĄDU

(-) ELŻBIETA GRZESIAK