Zawiadomienie - Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 15 w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 września 2012 07:28

Bytom Odrzański, dnia 19.09.2012 r.

Nasz znak: FMM.4.2012

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 311718-2012 z dnia 23.08.2012 r.

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / 

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 15 w Bytomiu Odrzańskim

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 03, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

ZAKŁAD DEKARSKO-BUDOWLANY

ADAM RYCZEK

Jaczów, ul. Krótka 2

67-200 Głogów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 75 454,36 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 100 % cena Razem pkt w przyjętym kryterium 100 % cena
01 Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Wawrzyniak 64-130 Rydzyna, Kłoda 56A (75454,36:83431,32)x100x100%=90,44 90,44
02 Firma Produkcyjno-Handlowa Mieczysław Jacheć ul. Mickiewicza 53A, 67-200 Głogów (75454,36:90549,51)x100x100%=83,33 83,33
03 Zakład Dekarsko-Budowlany Adam Ryczek Jaczów, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów (75454,36:75454,36)x100x100%=100,00 100,00

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 19.09.2012 r.

PREZES ZARZĄDU

(-) ELŻBIETA GRZESIAK