Informacja o wyniku przetargu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2023 15:31

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.)

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu  z dnia 20.01.2023 r.