Urząd Miejski
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022" PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 lutego 2022 12:19

plakat budzet panstwa 420x297-skonwertowany

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim  informuje, że w dniu 11.02.2022 r. została zawarta Umowa PS–V.042.3.2022/UMiG Bytom Odrzański  w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Gminą Bytom Odrzański reprezentowaną przez  Pana Jacka Sautera - Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Radziszewskiej - Skarbnika Gminy.

 Program skierowany jest do:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
 2. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
 4. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 5. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Program, będzie realizowany od marca 2022 r. do końca grudnia 2022 roku.

Wysokość środków pozyskanych w ramach Programu wynosi: 455.520,00zł

Zakres pomocy obejmuje:

 1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 2. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 3. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 
Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekazania w aport PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 lutego 2022 11:40

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do przekazania w formie aportu na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Bytom Odrzański spółka z o.o.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bytom Odrzański, dnia 15.02.2022 

Załączniki:
Access this URL (http://www.bip.bytomodrzanski.pl/attachments/article/1507/wykaz%20nieruchomo%C5%9Bci%20przeznaczonej%20do%20przekazania%20w%20aport.doc)Ogłoszenie[ ]0 Kb
 
1% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 lutego 2022 00:00

Szanowni Mieszkańcy!
ZOSTAWMY  1%  PODATKU W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Jak co roku zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o przekazanie 1% podatku dochodowego
na rzecz naszych Organizacji Pożytku Publicznego i osób potrzebujących:

  Numer KRS Organizacja Pożytku Publicznego
1 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”
2 0000169865 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP) z dopiskiem "Koło nr 3 w Bytomiu Odrzańskim"
3 0000122979 Miejski Klub Sportowy ODRA
4 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" z dopiskiem "18438 Filip Twardowski"
5 0000325747 Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy z dopiskiem "na leczenie Kordiana Karczewskiego-Sutuły"
6 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z dopiskiem "dla OSP w Bytomiu Odrzańskim"
7 0000282625 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dopiskiem "Hufiec Nowa Sól ZHP 12 HDW 'Bryg'"
8 0000086210 "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" z dopiskiem "Weronika Ziober"
9 0000270809 Fundacja AVALON Łukasz Gała z dopiskiem "Gała, 6507"
10 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "dla Aliny Tęczy-Turowskiej"
11 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Grzegorz Puchalski"
12 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Maciej Kochańczyk"
13 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Tymon Nowak-Niedbalski"
14 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Moniki Malickiej"
15 0000277339 Fundacja Chorych na Zespół Dandy-Walkera z dopiskiem "Hanna Kuchnik"
16 0000186434 Fundacja "Słoneczko" z dopiskiem "Na leczenie i rehabilitację Mateusza Pieśniakiewicza 259/P"
17 0000396361 Fundacja "SiePomaga" z dopiskiem "0089508 Maja" - Maja Michocka

 

Więcej…
 
Oferta Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 lutego 2022 15:20

Poniżej do pobrania oferta Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Oferta skerowana do lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz powstał z misją wspierania lubuskich firm w ułatwianiu dostępu do finansowania ich działalności, inwestycji itp. Nie jest on zorientowany na generowanie zysków co sprawia, że stosuje on w swej działalności bardzo korzystne warunki opłat i prowizji. Szczególnie interesujące dla firm startujących w przetargach, wydają się być poręczenia wadialne oraz najnowszy produkt Funduszu: poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmia za wady.

Załączniki:
Pobierz ten plik (Oferta LFPK.DOCX)Oferta LFPK.DOCX[ ]834 Kb
 
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 stycznia 2022 09:15

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert dostępne poniżej.

 
Konkurs „Rosnąca Odporność” PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 grudnia 2021 11:46

Gmina Bytom Odrzański znalazła się w gronie laureatów konkursu „Rosnąca Odporność”, którego organizatorem był Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Konkurs premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

Gmina zajęła 3 miejsce w powiecie nowosolskim i zdobyła nagrodę w wysokości 250 tys. zł.

 
Sesja Rady Miejskiej PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 grudnia 2021 09:21

OGŁOSZENIE

 
Praca PSZOK w okresie świątecznym PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 grudnia 2021 11:05

INFORMACJA pszok bytom proc

 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 grudnia 2021 08:00

Trwają prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego miasta i gminy poprzez wymianę źródeł światła (635 szt. latarni) na energooszczędne typu LED. Na ten cel wydamy z budżetu Gminy 670 tys. zł.

Po zakończeniu tego etapu prac planujemy rozpoczęcie działań zmierzających do rozbudowy oświetlenia ulicznego wszędzie tam, gdzie dzisiaj zgłaszane są przez Mieszkańców jego braki.

Prowadzone są obecnie negocjacje ze Spółką „Eneos” – właścicielem sieci – w sprawie wspólnego wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę.

Dlatego bardzo prosimy zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r. propozycji rozbudowy oświetlenia, która po sprawdzeniu i technicznej weryfikacji może zostać ujęta w programie prac modernizacyjnych.

 
Czyste powietrze - spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 grudnia 2021 00:00

Logo-CP

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informuję, że w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym osoba prowadząca punkt konsultacyjno-informacyjny przybliży założenia Programu oraz procedurę składania wniosków.

Informujemy także, że osoba prowadząca PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY, może złożyć wizytę u zainteresowanych mieszkańców, połączoną z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji. W trakcie wizyty przedstawiana jest oferta Programu.

 
Przerwa w dostawie wody PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 listopada 2021 10:19

Komunikat przerwa w dostawie wody 30.11.2021 r

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 45