Urząd Miejski
Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie grypy ptaków PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 marca 2023 10:05

kury

Poniżej do pobrania komunikat Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie grypy ptaków

 
Ogłoszenie Burmistrza o przetargu na sprzedaż nieruchomości PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lutego 2023 13:20

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI

Załączniki:
Access this URL (http://www.bip.bytomodrzanski.pl/attachments/article/1636/OG%C5%81OSZENIE%20O%20PRZETARGU.doc)OG%C5%81OSZENIE%20O%20PRZETARGU.doc[ ]0 Kb
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 lutego 2023 14:07

plakat budzet panstwa AOON 2023

INFORMACJA

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Gmina Bytom Odrzański w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 otrzymała dofinansowanie  z Funduszu Solidarnościowego  na realizację programu.

Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest dla  osób z różnym stopniem niepełnosprawności  z terenu Gminy Bytom Odrzański.

W 2023 r. planuje się objąć asystą 27 osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. W ramach tego programu Gmina Bytom Odrzański otrzymała dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego kwotę 546 098,00 zł. Program w całości jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim: 67-115 Bytom Odrzański  ul. Sadowa 4:

  • kartę zgłoszenia do Programu
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  • oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta (w przypadku samodzielnego wyboru asystenta)

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 68 3884 022 lub w siedzibie tutejszego Ośrodka.

 
1,5% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 lutego 2023 00:00

Szanowni Mieszkańcy!
ZOSTAWMY  1,5%  PODATKU W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Jak co roku zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o przekazanie podatku dochodowego
na rzecz naszych Organizacji Pożytku Publicznego i osób potrzebujących:

  Numer KRS Organizacja Pożytku Publicznego
1 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”
2 0000169865 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP) z dopiskiem "Koło nr 3 w Bytomiu Odrzańskim"
3 0000122979 Miejski Klub Sportowy ODRA
4 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" z dopiskiem "18438 Filip Twardowski"
5 0000325747 Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy z dopiskiem "na leczenie Kordiana Karczewskiego-Sutuły"
6 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z dopiskiem "dla OSP w Bytomiu Odrzańskim"
7 0000282625 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dopiskiem "Hufiec Nowa Sól ZHP 12 HDW 'Bryg'"
8 0000086210 "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" z dopiskiem "Weronika Ziober"
9 0000270809 Fundacja AVALON Łukasz Gała z dopiskiem "Gała, 6507"
10 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "dla Aliny Tęczy-Turowskiej"
10 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Blanka Kondraciuk"
11 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Grzegorz Puchalski"
12 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Maciej Kochańczyk"
13 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Tymon Nowak-Niedbalski"
14 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "leczenie Moniki Malickiej"
15 0000277339 Fundacja Chorych na Zespół Dandy-Walkera z dopiskiem "Hanna Kuchnik"
16 0000186434 Fundacja "Słoneczko" z dopiskiem "Na leczenie i rehabilitację Mateusza Pieśniakiewicza 259/P"
17 0000396361 Fundacja "SiePomaga" z dopiskiem "0089508 Maja" - Maja Michocka

 

Więcej…
 
Czyste powietrze - spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 lutego 2023 00:00

Logo-CP

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, że w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym osoba prowadząca punkt konsultacyjno-informacyjny przybliży założenia Programu oraz procedurę składania wniosków.

Informujemy także, że osoba prowadząca PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY, może złożyć wizytę u zainteresowanych mieszkańców, połączoną z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji. W trakcie wizyty przedstawiana jest oferta Programu.

 
Projekty strategii terytorialnej Partnerstwa Gmin Lubuska 9 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 lutego 2023 10:13
Samorządy Bytomia Odrzańskiego, Kolska, Kożuchowa, Gminy Nowa Sól, Nowego Miasteczka, Siedliska, Sławy, Szlichtyngowej i Wschowy zdecydowały się na współpracę i utworzenie wspólnego Partnerstwa Gmin z południowo-wschodniej części województwa lubuskiego pod nazwą "Lubuska 9". Łączy je sąsiedztwo, historia, położenie wzdłuż pradoliny Odry, bliskość funkcjonalna i wspólne pomysły na rozwój!
 

Przedstawiamy formularz zgłaszania propozycji projektów strategii terytorialnej Partnerstwa Gmin Lubuska 9. Jest to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, instytucje publiczne i samorządy lokalne mogą przekazać wstępne propozycje działań, jakie chcieliby zrealizować w nadchodzących latach w ramach współpracy partnerskiej swoich samorządów.

 

Formularz zgłoszenia projektu strategicznego dostępny jest  >> TUTAJ

 

Zachęcamy do skorzystania!

 

Propozycje projektów można składać do 20 lutego br..

 
Informacja o wyniku przetargu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 lutego 2023 13:39

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego  podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu.

Bytom Odrzański, dnia 03.02.2023 r.

 
Informacja o wyniku przetargu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2023 15:31

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.)

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu  z dnia 20.01.2023 r.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWEJ SOLI PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2023 12:33

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWEJ SOLI
UWAGA!
POSIADACZE DROBIU/PTAKÓW NA TERENIE POWIATU NOWOSOLSKIEGO! U padłej dzikiej gęsi znalezionej na promenadzie przy plaży w Sławie stwierdzono wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Oznacza to obecność wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w naszym lokalnym rezerwuarze ptactwa dzikiego i ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa utrzymującego drób. W związku z powyższym Wojewoda Lubuski z dniem 30 grudnia 2022 r. wydał
rozporządzenie w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego (2022,poz.2797).

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (komunikat.pdf)komunikat.pdf[ ]693 Kb
Pobierz ten plik (Zasady.pdf)Zasady.pdf[ ]287 Kb
Pobierz ten plik (wzor_zgloszenia.doc)wzor_zgloszenia.doc[ ]50 Kb
Więcej…
 
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W GMINIE BYTOM ODRZAŃSKI (STAN NA 31.12.2022 R.) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2023 11:53

 

 

 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W GMINIE BYTOM ODRZAŃSKI (STAN NA 31.12.2022 R.)

 

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie [szt.]

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy

 

49

 

 

28

 

376.290,37 zł

 
Informację o wynikach przetargu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2023 13:00

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu.

Bytom Odrzański, dnia 05.01.2023 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 45