RELACJA z I-ego TURNIEJU SOŁECTW GMINY BYTOM ODRZAŃSKI PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 listopada 2014 14:06

 

W dniu 25.10.2014r. odbył się I-y Turniej Sołectw organizowany w ramach projektu pt. INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKĄ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI POPRZEZ ORGANIZACJĘ I-ego TURNIEJU SOŁECTW” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII”- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”, przez Ośrodek Działaj Lokalnie

„Fundację „ Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz ze środków Rady Miejskiej i Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański-głównego organizatora imprezy.

 

   Turniej poprzedzony był przygotowaniami, które trwały od sierpnia do 24 października i polegały na:

- organizacji treningów sportowych w piłkę koszykową drużyn wyznaczonych z poszczególnych wsi- odbyły się treningi we wsi Bodzów, Bonów, Królikowice, Wierzbnica, Małaszowice oraz Bycz. I tyle też drużyn brało udział w tych rozgrywkach podczas Turnieju. Wygrał Drogomil.

- zajęcia artystyczne w celu opracowania i przygotowania mieszkańców na występy artystyczne oraz pomysł na ciekawe stoisko o swojej wsi

- zajęcia kulinarne- opracowanie i przygotowanie przepisów i produktów na ugotowanie tradycyjnego polskiego bigosu oraz upieczenie tradycyjnych polski ciast.

W Turnieju ostatecznie wzięło udział osiem sołectw. Impreza rozpoczęła się o godz. 15tej przy sprzyjającej pogodzie na Centrum Sportowym w Bodzowie. Podczas Turnieju mieszkańcy wsi brali udział w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów: toczeniu balota po 5 osób z danej wsi, zbieraniu ziemniaków- przez sołtysa , gaszeniu pragnienia, z bijaniu przedmiotów cepem, rzutami do opony i wielu innych. Każda wieś miała wystawić po 10 zawodników. Pozostali uczestnicy turnieju mogli skorzystać z przygotowanych innych konkurencji, za wykonanie których otrzymywali słodką nagrodę. Powyższe zmagania oceniała komisja konkursowa w składzie: Alina Szymczyk, Bogumiła Romańczuk i Jolanta Waleń. Jury oceniało i punktowało w danej wsi: stoisko, które miało przedstawić charakterystyczne cechy zajęć mieszkańców wsi, tradycyjne wypieki, smak bigosu, występy artystyczne tematycznie związane z daną wsią, punkty za konkurencje oraz za rozegrane mecze piłki koszykowej.

       Ostatecznie, po podsumowaniu - I miejsce zdobyło sołectwo Królikowice- nagroda rzeczowa- sprzęt sportowy na 500zł, w tym stół piłkarzyki, II miejsce sołectwo Drogomil- sprzęt sportowy za 300zł, III miejsce sołectwo Małaszowice – sprzęt sportowy za 150zł, a pozostałe sołectwa otrzymały nagrodę pocieszenia w postaci piłki nożnej.

W imprezie wzięło udział około 300osób nie tylko mieszkańcy wsi Gminy Bytom Odrzański, ale także z innych okolicznych miejscowości. Dzięki organizacji Turnieju podniesiono sprawność fizyczną mieszkańców, zbudowano wrażliwość artystyczną poprzez organizację stoiska danego sołectwa reklamującego swoją wieś wraz z krótkim występem artystycznym co umożliwiło zwiększenie współpracy ze sobą, zintegrowało mieszkańców danej wsi, wprowadziło zdrową rywalizację. Dzięki zajęciom kulinarnym można było kultywować tradycyjną polską kuchnię – bigos, wypieki ucząc młodsze pokolenia. A najważniejszy cel jaki osiągnięto dzięki organizacji tej imprezy to umiejętność współpracy w zespole podczas przygotowywania się do turnieju oraz pełnej integracji podczas jego trwania.

Było to szczególnie widoczne podczas gry w kosza oraz podczas występów artystycznych, gdzie przy akompaniamencie muzycznym Grzegorza Zwarycza wszyscy świetnie się bawili. Podczas tej imprezy mieliśmy także okazję do przeprowadzenia akcji charytatywnej dla ciężko chorującej uczennicy Zespołu Szkół, na rzecz której upieczone ciasta sprzedawano, a uzyskany dochód   w wysokości 819, 67zł przekazano mamie na jej leczenie. Bardzo dziękuję wszystkim sołectwom, uczestnikom, Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej za udział- zbieranie ziemniaków na czas i pomoc w przebiegu Turnieju, zarządowi Stowarzyszenia, sponsorom oraz mieszkańcom wsi Bodzów za pomoc w organizacji tak w ważnej dla mieszkańców Gminy imprezy.

 

Koordynator

Katarzyna Zielonka