Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000906F w Byczu PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000906F w Byczu”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,100 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000906F w Byczu jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez wyeliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 77.279,79 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 49.173 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000906F - Bycz-1