Rewitalizacja
Zapytanie o cenę PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 listopada 2016 12:35

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zapraszam do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: „Usługa polegająca na kontroli dokumentacji przez Biegłego Rewidenta z realizacji projektu „Modelowa rewitalizacja Bytomia Odrzańskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna 2014-2020”.

 

 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 02 listopada 2016 08:29

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam na spotkania informacyjno –promocyjne dot. realizacji projektu pn. „MODELOWA REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO" - opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2016 – 2022 w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020". Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
Spotkania odbędą się w następujących terminach:
- 08.11.2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim,
- 22.11.2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO
(-) JACEK SAUTER

 
MODELOWA REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 13:22

 Bytom Odrzański, dnia 22 sierpnia 2016 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. Gmina Bytom Odrzański podpisała z Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze umowę na udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „MODELOWA REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Projekt dotyczy opracowania nowego Programu Rewitalizacji w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, w którego zakres wchodzi:

Zadanie 1 Opracowanie analiz, ekspertyz, planów działań niezbędnych do opracowania Programu Rewitalizacji,

Zadanie 2 Opracowanie Programu Rewitalizacji,

Zadanie 3 Włączanie interesariuszy do prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji,

Zadanie 4 Zarządzanie projektem.

 

Głównym celem projektu jest przezwyciężenie występującego na zdegradowanym obszarze stanu kryzysowego, jednocześnie wprowadzając te tereny na ścieżkę trwałego rozwoju, warunkującego eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk społecznych, poprzez:

- przywrócenie wcześniej utraconych bądź nadanie wybranym obszarom/obiektom nowych funkcji,

- tworzenie miejsc spotkań,

- uporządkowanie przestrzeni w aspekcie urbanistycznym.

Program Rewitalizacji wykorzystywany będzie do koordynacji zintegrowanych działań, służących przeciwdziałaniu zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej na obszarach zdegradowanych. Ponadto efekty projektu to: integracja społeczności lokalnej, wypracowanie standardów współpracy oraz partycypacji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 69.700,00 zł. w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej w wysokości: 62.730,00 zł., co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych,

- wkład własny Gminy w wysokości: 6.970,00 zł., co stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych.

 

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 kwietnia 2016 11:56

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 w prowadzonym przez GMINĘ Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2016 - 2022”.

 

Poniżej do pobrania pełna treść zawiadomienia.

 
Zapytanie o cenę PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 marca 2016 11:53

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiot zamówienia:

 „Wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2016 – 2022” zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3