ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 10:45

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Informuję, że w prowadzonym przez GMINĘ Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. „Rewitalizacji bytomskiej starówki – zagospodarowanie urbanistyczne kwartałów zabudowy w otoczeniu rynku”.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

 

BASIS s.c.

Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka

A: Wolbromska 7

53-148 Wrocław