Sławomir Moździoch PDF Drukuj Email
Honorowi obywatele
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 listopada 2009 15:29
Uchwałą nr XV/116/08 z dnia 20 czerwca 2008 roku Uchwała nr XV/116/08 z 20 czerwca 2009 roku (pdf, 15kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Sławomirowi Moździochowi.
Uzasadnienie
We wrześniu 2008 r. w Bytomiu Odrzańskim odbędzie się kolejna, VIII już, konferencja naukowa, realizowana w ramach archeologicznych Spotkań Bytomskich.
Międzynarodowe konferencje, których organizatorem od 1993 r. jest Pan Sławomir Moździoch, gromadzą historyków i archeologów, a także naukowców innych specjalności, interesujących się tematyką wczesnego średniowiecza Europy Środkowej. Ich efektem są wydawane drukiem kolejne tomy "Spotkań Bytomskich", zawierające materiały z odbytych konferencji naukowych.
Sławomir Moździoch związany jest z Bytomiem Odrzańskim od 1984 r., od kiedy prowadzi badania archeologiczne na terenie byłego grodziska kasztelańskiego i obecnego miasta. Wyniki badań publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, krajowych i zagranicznych, m.in. w "Informatorach Archeologicznych", "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych" oraz w książkach, m.in. w obszernym opracowaniu pt. "Castrum Munitissimum Bytom".
Ogółem opublikował ponad 80 prac naukowych. Od 1992 roku był współredaktorem naszego lokalnego miesięcznika "Obserwator Odrzański", w którym zamieszczał ciekawe informacje o przeszłości ziemi bytomskiej i jej mieszkańcach.
Uczestniczył również w przygotowaniu pierwszej monografii Bytomia Odrzańskiego, wydanej w 2000 roku, w której zamieścił rozdział "Ziemia bytomska w pradziejach i wczesnym średniowieczu".
Pan Sławomir Moździoch ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku archeologii, w maju 1980r. W październiku 1980r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Histo-rii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Publiczna obrona pracy doktor-skiej odbyła się 20 listopada 1987r.
Od roku 1999 prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu historii starożytnej ziem polskich w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Od stycznia 2002 roku pełni funkcję kierownika Oddziału wrocławskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Wielokrotnie wyróżniany działalność nagradzany za działalność i pracę naukową.
Z całym przekonaniem można stwierdzić, że dr Sławomir Moździoch w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego. To osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i naukową przyczynia się do najlepszej promocji Bytomia Odrzańskiego.